בוגר/ת יקר/ה,

על מנת להקים סיסמה חדשה ולאמת את זהותך, עליך להזין הפרטים הבאים:

 

אנא ודא/י שהינך משלים/מה את התהליך כדי שנוכל להפעיל את חשבונך.

בכבוד רב,

ארגון הבוגרים

המסלול האקדמי - המכללה למנהל

alumni@hdq.colman.ac.il